Dla instytucji

Zarządzamy nieruchomościami komercyjnymi i instytucjonalnymi

Zarządzamy nieruchomościami komercyjnymi oraz instytucjonalnymi, w tym m. in.: sprawujemy bieżącą obsługę budynków, reprezentujemy właściciela w kontaktach z najemcami, negocjujemy oraz sprawujemy późniejszy nadzór nad zawartymi umowami najmu. W przypadku zarządzania nieruchomościami instytucjonalnymi nasze działania dotyczą zwiększaniu przychodów oraz obniżaniu kosztów związanych z utrzymaniem budynków.

Techniczne utrzymanie nieruchomości

 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości,
 • kontrola nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • kontrola nad utrzymaniem w porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wokół budynku,
 • kontrola nad konserwacją instalacji technicznych w budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.

Gospodarowanie oraz doradztwo i planowanie

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
 • analizowanie ofert oraz umów dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz sporządzanie sprawozdań z wyników analiz.

Informacje o nas

PROFESJA NIERUCHOMOŚCI powstała z myślą o profesjonalnej i kompleksowej obsłudze nieruchomości. Wybierając nazwę dla naszej firmy, chcieliśmy przekazać sens naszego działania, ponieważ nieruchomości to nasza specjalność.

Wykonujemy usługi względem nieruchomości, które przeznaczone są na cele mieszkaniowe oraz komercyjne, dla Wspólnot Mieszkaniowych, Deweloperów
i Instytucji.

Zarządzamy i administrujemy, doradzamy w aspektach prawnych, inwestycyjnych
i finansowych, wykonujemy przeglądy techniczne nieruchomości oraz zajmujemy się ich konserwacją bieżącą.

Wypełnij formularz