Dla deweloperów

Kompleksowe usługi dla deweloperów

Prowadząc działalność deweloperską nie masz czasu na zajmowanie się działalnością która nie jest Twoim podstawowym biznesem, a która wpływa na Twój wizerunek. Dlatego wiemy, jak bardzo ważny jest dla Ciebie nie tylko czas, ale także fachowe zarządzanie wybudowanymi nieruchomościami.

Pomagamy deweloperom finalizującym inwestycję przejąć obowiązki zarządzania nieruchomościami.

Swoje wsparcie oferujemy już na etapie projektowym, co pozwala uniknąć błędów, jakie mogą pojawić się podczas późniejszej eksploatacji nieruchomości.

Po zakończeniu inwestycji zadbamy o kompleksowe zarządzanie i administrację nieruchomości. W trosce o dobro wspólne dbamy o dobre relacje na linii deweloper – mieszkańcy.

Obsługa administracyjna nieruchomości

 • pełnienie funkcji komunikacyjnej między deweloperem a właścicielami
  i mieszkańcami nieruchomości,
 • administrowanie nieruchomością w okresie deweloperskim od przekazania lokalu pierwszemu użytkownikowi i podpisania pierwszego aktu notarialnego nabycia własności lokalu i powstania wspólnoty,
 • organizacja struktury formalnoprawnej wspólnoty mieszkaniowej (uchwały, akty prawne jak statut, regulamin porządku domowego, regulamin parkowania, i inne),
 • rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej  (NIP, REGON),
 • założenie rachunku bankowego,
 • negocjowanie i zawieranie umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej tj. umów o dostawę mediów, wywóz nieczystości stałych w imieniu całej wspólnoty,
 • analiza kosztów utrzymania nieruchomości i podejmowanie racjonalnych działań mających na celu optymalizację kosztów,
 • profesjonalne zarządzanie nowo powstałą wspólnotą.

Obsługa prawna i ekonomiczna

Doradztwo prawne

 • doradztwo w zakresie kształtowania stosunków własnościowych oraz wyodrębnienia lokali,
 • doradztwo w zakresie obliczania udziałów w nieruchomości,
 • porady prawne dotyczące niezbędnych uregulowań formalnych dotyczących obowiązków inwestora,
 • profesjonalne doradztwo w okresie gwarancji i rękojmi.

Obsługa finansowo – księgowa nieruchomości

 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości,
 • rozliczanie pobranych zaliczek na koszty wspólne nieruchomości, zaliczek na fundusz remontowy i modernizację obiektu,
 • przygotowanie planów gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analiza terminowości opłacania należności,
 • prowadzenie windykacji należności.

Informacje o nas

PROFESJA NIERUCHOMOŚCI powstała z myślą o profesjonalnej i kompleksowej obsłudze nieruchomości. Wybierając nazwę dla naszej firmy, chcieliśmy przekazać sens naszego działania, ponieważ nieruchomości to nasza specjalność.

Wykonujemy usługi względem nieruchomości, które przeznaczone są na cele mieszkaniowe oraz komercyjne, dla Wspólnot Mieszkaniowych, Deweloperów
i Instytucji.

Zarządzamy i administrujemy, doradzamy w aspektach prawnych, inwestycyjnych
i finansowych, wykonujemy przeglądy techniczne nieruchomości oraz zajmujemy się ich konserwacją bieżącą.

Wypełnij formularz