Dla wspólnot mieszkaniowych

Pracujemy dla dobra nieruchomości wspólnych

Zarządzamy i administrujemy wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi w tych nieruchomościach. Proponujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi technicznej wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi

Specjalizujemy się we współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Wyróżniamy się indywidualnym podejściem do każdego Mieszkańca. Spełniamy życzenia wymagających – zarówno tych mniejszych nieruchomości, jak również tych większych, oraz nieruchomości o podwyższonym standardzie.
Obsługujemy nieruchomości na nowych i starych osiedlach tradycyjnych, osiedlach apartamentowców, jak również kamienic w centrum miasta.

Wykonujemy usługi dla wspólnot mieszkaniowych (istniejących i nowo-powstałych),  a w szczególności:

 • wszelkie działania związane z rejestracją Wspólnoty w stosownych Instytucjach (uzyskanie REGON, NIP, założenie rachunku bankowego),
 • zawarcie umów z dostawcami mediów,
 • zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości,
 • przygotowanie oraz prowadzenie zebrań członków Wspólnoty oraz przygotowanie uchwał,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planów gospodarczych,
 • bieżące zarządzanie i administrowanie Wspólnotą oraz prowadzenie księgowości wspólnoty,
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych, konserwacyjnych
  i remontowych,
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku,
 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości,
 • optymalizacja kosztów,
 • windykacja należności Wspólnoty.

Wynagrodzenie za prowadzenie zarządu i administracji ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się ze specyfiką danej nieruchomości. Bierzemy pod uwagę czynniki mające wpływ na wysokość stawki w szczególności, takie jak: przeznaczenie, stan prawny nieruchomości, stan techniczny nieruchomości, powierzchnia użytkowa, ilość lokali.

Informacje o nas

PROFESJA NIERUCHOMOŚCI powstała z myślą o profesjonalnej i kompleksowej obsłudze nieruchomości. Wybierając nazwę dla naszej firmy, chcieliśmy przekazać sens naszego działania, ponieważ nieruchomości to nasza specjalność.

Wykonujemy usługi względem nieruchomości, które przeznaczone są na cele mieszkaniowe oraz komercyjne, dla Wspólnot Mieszkaniowych, Deweloperów
i Instytucji.

Zarządzamy i administrujemy, doradzamy w aspektach prawnych, inwestycyjnych
i finansowych, wykonujemy przeglądy techniczne nieruchomości oraz zajmujemy się ich konserwacją bieżącą.

Wypełnij formularz